Habilitacja

W dniu 26 października 2022 decyzją Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. To ukoronowanie mojej drogi naukowej. Tym bardziej cenne, że od ponad 6 lat jestem poza strukturami uczelni.

Bardzo dziękuję mojemu wieloletniemu Szefowi – prof. Adamowi Dzikiemu za pomoc i motywowanie do ciężkiej pracy.

Specjalne podziękowania dla recenzentów – profesorów: Jarosława Reguły, Tomasza Banasiewicza, Piotra Krokowicza, Tomasza Jakimowicza. Bez Panów opinii nie byłoby tej habilitacji.

Powiązane posty

Komentarze