Nowy artykuł w renomowanym piśmie

Jestem niezmiernie dumny z najnowszej publikacji naukowej dotyczącej wpływu pandemii COVID-19 na los naszych pacjentów leczonych metodą ESD w Brzezinach. W porównaniu do poprzednich lat dwa razy częściej mamy do czynienia z zaawansowanym rakiem jelita grubego na tym etapie leczenia. Wiąże się to z wpływem pandemii na czas do postawienia diagnozy oraz zmniejszone możliwości uzyskania pomocy w szpitalach specjalistycznych. Praca, której jestem współautorem została przyjęta w renomowanym czasopiśmie chirurgicznym – British Journal of Surgery (IF 5,67). Kasia, Marcin – bardzo dziękuję za pomoc 🙂

Link do artykułu: https://academic.oup.com/bjs/advance-article/doi/10.1093/bjs/znab079/6169476

Powiązane posty

Komentarze