Od początku mojej pracy zawodowej zajmuję się leczeniem  operacyjnym nowotworów przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego i raka żołądka. Obecnie pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach, miejscu od początku zaprojektowanym w celu optymalnego leczenia chorych na nowotwory. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem diagnostycznym – endoskopia wysoxkablSsxnTVNew47N6yEGGPRkqj3RxEu08eaTGhTX6ckiej rozdzielczości, tomograf komputerowy najnowszej generacji – oraz terapeutycznym. W naszym szpitalu znajduje się komfortowy oddział chirurgiczny dedykowany pacjentom onkologicznym. Po każdej operacji onkologicznej chory trafia na salę wybudzeń, gdzie jego stan jest monitorowany przez anestezjologa. Do dyspozycji chorych jest również oddział intensywnej terapii oraz oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Po zabiegu, w przypadkach konieczności dalszego leczenia onkologicznego w szpitalu znajduje się oddział chemioterapii.

W szpitalu w Brzezinach rocznie operujemy kilkuset chorych w ramach leczenia onkologicznego. Diagnostyka przedoperacyjna, zabieg operacyjny oraz ewentualne leczenie uzupełniające jest finansowane przez NFZ.