Podsumowanie roku 2022

Rok 2022 był dla mnie niezwykle pracowity. Otwarcie granic po pandemii umożliwiło powrót do mojej działalności szkoleniowej w Polsce i za granicą. Tych wyjazdów było na prawdę dużo:

Program Pentax Forward – szkolenia ESD w Hamburgu i Limoges.

Szkolenia dla firmy Olympus z techniki POEM i ESD: Belgia, Warszawa, Białystok, Helsinki, Hradec Kralove.

Pokazowe zabiegi w Londynie podczas King’s Live.

Zabiegi podczas Warsaw Live Endoscopy oraz konferencji „Choroby Jelita Grubego” w Krakowie.

Każdy wyjazd to masa wspomnień i doświadczeń. Ale nie zapominam o moim głównym miejscu pracy – Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach. Setki pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego zoperowanych w naszym oddziale metodami klasycznymi i endoskopowymi. 70 operacji POEM w achalazji, 100 zabiegów endoskopowej gastroplastyki. To daje prawdziwą satysfakcję.

2022 rok to również spełnienia naukowe – przede wszystkim zakończona habilitacja w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prawdziwe domknięcie drogi rozpoczętej w 2006 roku studiami doktoranckimi w Uniwersytecie Medycznym.

Dużo wydarzeń, dużo pracy i jeszcze więcej satysfakcji…

Powiązane posty

Komentarze