Guzy stromalne (ang. Gastrointestinal stromal tumors – GISTs) są rzadko występującymi nowotworami przewodu pokarmowego. Częstość występowania tego nowotworu mezenchymalnego waha się pomiędzy 12 a 20 przypadkami na milion. Najczęstszą lokalizacją guza stromalnego jest żołądek. Odsetek rozpoznań GIST podczas gastroskopii sięga 0,4%. Leczenie chirurgiczne jest podstawową terapią guzów pierwotnych ocenianych jako resekcyjne w badaniach przedoperacyjnych, przy braku przerzutów odległych. Z uwagi na niewielkie ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych standardem leczenia operacyjnego jest wycięcie guza w granicach zdrowych tkanek bez konieczności wykonywania rozległych zabiegów resekcyjnych połączonych z regionalną limfadenektomią. Stąd coraz większe zainteresowanie zastosowaniem chirurgicznych technik małoinwazyjnych w leczeniu guzów stromalnych.NAME_ID_20151020_0004

Po szkoleniu w Paryżu, w 2014 roku, odbywającym się w ramach Światowego Kongresu Chirurgii Endoskopowej, wraz z Prof. Adamem Dzikim oraz dr Włodzimierzem Koptasem wykonaliśmy pierwszy w Polsce, a drugi na świecie zabieg usunięcia guza żołądka w technice hybrydowej – połączyliśmy technikę laparoskopową z endoskopią zabiegową. 80-letnia pacjentka opuściła nasz oddział po 5 dniach od operacji. W gastroskopii wykonanej po roku od zabiegu nie stwierdziliśmy nawrotu choroby. Operacja została opisana w amerykańskim piśmie:”Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques”.

 

W szpitalu w Brzezinach w sierpniu i październiku 2015 NAME_ID_20151020_0016przeprowadziłem dwa zabiegi pełnościennej, endoskopowej resekcji guza wpustu bez asysty laparoskopowej. Chory po takim zabiegu nie ma żadnego nacięcia na brzuchu – zabieg wykonywany jest za pomocą gastroskopu. W obydwu przypadkach nie odnotowaliśmy powikłań, a badanie histopatologiczne wykazało, że guzy zostaly wycięte w całości. Chorzy uniknęli w ten sposób rozległego zabiegu operacyjnego.   NAME_ID_20151020_0017

Jak się zapisać?

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach:

506 008 452, 574195067 lub 506 008 285 w godzinach 8:00-15:00, lub mail oddzial.komercyjny@szpital-brzeziny.pl, onkolgia@szpital-brzeziny.pl

Centrum Medyczne SALVE, Łódź, ul. Łagiewnicka 53

Recepcja: 42 633 78 01, 42 633 56 61