Monthly Archive: październik 2022

Habilitacja

W dniu 26 października 2022 decyzją Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. To ukoronowanie mojej drogi naukowej. Tym bardziej cenne, że od …