Rak jelita grubego to najczęstszy nowotwór przewodu pokarmowego. Choroba we wczesnym stadium jest uleczalna prawie w 100%. Gdy guz jest duży, daje objawy typowe dla tego typu nowotworu, ryzyko niepowodzenia leczenia rośnie. Nie ma również możliwości zastosowania technik minimalnie inwazyjnych, takich jak endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa. Kluczem do skutecznego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego jest dobrej jakości endoskopia: gastroskopia i kolonoskopia.Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa

Endoskopią zajmuję się od początku mojej pracy zawodowej. Posiadam certyfikat Towarzystwa Chirurgów Polskich z Endoskopii Zabiegowej.Jestem członkiem zarządu sekcji endoskopii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej. Moimi głównymi zainteresowaniami jest endoskopowe leczenie wczesnych nowotworów przewodu pokarmowego oraz endoskopowe leczenie achalazji. Osobiście wykonałem ponad 500 zabiegów endoskopowej dyssekcji podśluzókowej. Moje wyniki opublikowałem w renomowanych czasopismach europejskich i japońskich. Podczas trzykrotnego pobytu w Japonii szkoliłem się nie tylko z technik złożonych zabiegów endoskopowych, ale również z techniki badania i diagnostyki zmian w przełyku, żołądku i jelicie grubym. W latach 2013 -2015 uczestniczyłem w 10 kursach zagranicznych dotyczących endoskopii (Japonia, Francja, Niemcy, Holandia, Turcja). Od 2018 roku jestem kierownikiem ośrodka szkoleniowego Olympus w zakresie endoskopii zabiegowej dedykowanego do nauki zaawansowanych technik endoskopowych dla lekarzy z Europy.
Badania endoskopowe wykonuję w Ośrodku Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach oraz Szpitalu Salve w Łodzi.

Jak się zapisać?

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach:

506 008 452 w godzinach 8:00-15:00

Centrum Medyczne SALVE, Łódź, ul. Łagiewnicka 53

Recepcja: 42 633 78 01, 42 633 56 61