Achalazja jest najczęstszym typem zaburzenia czynnościowego przełyku. Występuje z częstością 1/100 000 osób rocznie. Istotą tej choroby jest brak relaksacji dolnego zwieracza przełyku. Skutkuje to brakiem możliwości prawidłowego odżywiania się. Chory nie jest w stanie przyjmować pokarmów stałych oraz, wraz z rozwojem choroby, pojawiają się trudności w przyjmowaniu płynów. Dodatkowo częstym objawem są wymioty oraz poposiłkowe bóle w klatce piersiowej.

Prawidłowe postawienie diagnozy jest trudne. W pierwszym rzędzie należy wykluczyć obecność nowotworu przełyku, który może dawać podobne objawy. Do podstawowych badań diagnostycznych stosowanych w diagnostyce achalazji zalicza się: badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, zdjęcie kontrastowe przełyku oraz tomografię komputerową klatki piersiowej. Dodatkowo, przed planowanym leczeniem operacyjnym, badaniem niezbędnym do jego prawidłowego zaplanowania jest manometria przełykowa.

Dotychczasowe metody leczenia achalazji polegały na endoskopowym poszerzaniu zwężenia przełyku za pomocą balonu oraz chirurgicznym przecięciu mięśniówki przełyku (miotomia klasyczna sposobem Hellera). Poszerzanie balonem jest procedurą nie przynoszącą trwałej poprawy. Odsetek nawrotów w ciągu roku od zabiegu sięga 50%. Dodatkowo metoda ta nie jest pozbawiona powikłań, w tym perforacji przełyku.

Miotomia klasyczna polega na rozcięciu mięśnia przełyku po wcześniejszym otwarciu jamy brzusznej i/lub klatki piersiowej.

Alternatywą dla klasycznego leczenia operacyjnego jest miotomia endoskopowa (ang. peroral endoscopic miotomy – POEM). Jest to nowy sposób leczenia jeżeli chodzi o zaburzenie o nazwie achalazja. Zabieg ten został po raz pierwszy przeprowadzony w Japonii w 2009 roku przez prof. Inue. Obecnie jest standardowym sposobem leczenia achalazji w Japonii.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Po wprowadzeniu do znieczulenia wykonywana jest gastroskopia, celem ostatecznej oceny przełyku żołądka i dwunastnicy. W przypadku braku odchyleń od stanu prawidłowego za pomocą specjalnego noża wprowadzonego do gastroskopu nacinana jest śluzówka przełyku w odległości około 15 cm od połączenia przełyku z żołądkiem. Następnie tym samym nożem wykonywany jest tunel w warstwie podśluzowej – pomiędzy śluzówką przełyku, a jego warstwą mięśniową. Tunel sięga około 2-3 cm poniżej połączenia przełykowo-żołądkowego. Następnie warstwa mięśniowa śluzówki przełyku jest przecinana endoskopowo. Uzyskuje się efekt operacji analogiczny do zabiegu klasycznego bez konieczności otwierania klatki piersiowej i brzucha. Po zakończeniu przecinania mięśniówki przełyku i górnej części żołądka nacięt005ą śluzówkę przełyku zamyka się specjalnymi klipsami wprowadzanymi przez kanał roboczy gastroskopu.

W 2013 roku odbyłem staż w ośrodku japońskim kierowanym przez prof. Inue. Ośrodek ten ma największe doświadczenie na świecie w przeprowadzaniu operacji POEM. Miałem okazję asystować do kilkunastu zabiegów miotomii wykonywanych przez profesora oraz jego asystentów. W 2014 roku wykonałem pierwszy zabieg w Klinice Torakochirurgii w Łodzi. W 2015 roku zabieg ten wykonałem w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach. Film z zabiegu mogą Państwo znaleźć na portalu medycznym https://medtube.pl/. Do tej pory wykonałem kilkaset zabiegów POEM.

P1020388

achalazja - leczenie

Jak się zapisać?

Szpital Specjalistyczny w Brzezinach:

506 008 452, 574195067 lub 506 008 285 w godzinach 8:00-15:00, lub mail oddzial.komercyjny@szpital-brzeziny.pl, chirurgia@szpital-brzeziny.pl

Centrum Medyczne SALVE, Łódź, ul. Łagiewnicka 53

Recepcja: 42 633 78 01, 42 633 56 61