Nowa publikacja z endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej

Miło mi poinformować o kolejnej przyjętej do druku publikacji z zakresu endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej. W amerykańskim czasopiśmie Journal of Laparoendoscopic and Advanced Surgical Techniques (IF 1,25) opublikowano naszą pracę dotyczącą usuwania zmian nawrotowych w jelicie grubym za pomocą techniki ESD. Zmiany nawrotowe po nieudanej polipektomii to olbrzymi problem dla pacjenta i lekarza wykonującego endoskopię. Często usuwanie tego typu polipów nie jest możliwe tradycyjnymi metodami, a pacjenci muszą być operowani. Metoda ESD stanowi cenną alternatywę dla tradycyjnej chirurgii w tej grupie chorych. W artykule podsumowaliśmy nasze wyniki leczenia zmian nawrotowych z użyciem techniki ESD. Nasza grupa chorych jest jedną z najliczniejszych w dostępnym piśmiennictwie. Dziękuję wszystkim współautorom – to nasz wspólny sukces!

Link do artykułu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30359169

Powiązane posty

Komentarze