• Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Członek Zarządu Sekcji Endoskopii Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Członek European Association for Endoscopic Surgery
  • Ukończona specjalizacja z chirurgii ogólnej – wynik 4,5
  • Certyfikat Umiejętności Endoskopii przyznany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich