• Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Przewodniczący  Sekcji Endoskopii Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Członek European Association for Endoscopic Surgery
  • Ukończona specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • Certyfikat Umiejętności Endoskopii przyznany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich