• Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Absolwent Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Tytuł pracy doktorskiej – „Rola Cyklooksygenezy-2 w patogenezie raka jelita grubego”
  • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
  • Członek European Association for Endoscopic Surgery
  • Ukończona specjalizacja z chirurgii ogólnej – wynik 4,5
  • Certyfikat Umiejętności Endoskopii przyznany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich